Uutiset30.10.2023 09:00

Kunnassa kuljettajan tehtävä tarjolla

Iitin kunnan teknisen varikon kunnossapitotiimiin palkataan kuljettaja. Kyseessä on vuoden määräaikaisuus, mutta sen jälkeen työsuhde saattaa jatkua vakinaisena.

Kuljettaja tekee pääasiassa töitä traktorilla. Kuntaan on hiljattain hankittu kaksi uutta Valtra N135D -traktoria.

Kesäaikaan työ on katujen harjausta ja pesua, lanausta sekä kuljetuksia maansiirto- ja risukärryllä. Talvella työhön kuuluu aurausta ja hiekoitusta, rumpujen sulatusta, lumenkuljetusta sekä mahdollisesti jääkenttien jäädytys ja kunnossapito.

Talviaikaan työajat voivat olla normaalista poikkeavia. Kuljettajalta edellytetään osallistumista talvikauden varallaoloon ja vuoroviikoin tapahtuvaan viikonloppupäivystykseen sekä valmiutta ylitöihin.

Pätevyyttä ja kokemusta

Työhön kuuluu myös kuorma-autonkuljettajan tuuraamista. Kuorma-autolla suoritetaan kuljetuksia, kasteluja, sorateiden pölynsidontaa ja nostotöitä. 

Tehtävään valittavalta edellytetään kuljettajan ammattipätevyyttä ja vähintään C-luokan ajokorttia. Työkokemusta konekuljettajan tehtävistä pitää olla vähintään kolme vuotta.

Eduksi katsotaan työkokemus auraustöistä, koneiden korjaustaito ja hitsaustaito.

Työ alkaa mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan Kuntarekryssä. Hakuaika päättyy 10. marraskuuta.

Facebook