Iitinseutu Kesätauko Paraati
Uutiset24.6.2024 12:00

KSS Verkko tekee sähkölinjojen lentotarkastuksia Iitissä ja Kouvolassa

Helikopterilla suoritettavat tarkastukset kestävät noin viikon.

Lumimarja Tirronen

KSS Verkko tarkastaa keski- ja suurjännitejohtojen kuntoa sekä johtokatujen raivaustarpeita lentotarkastuksin.

Tarkastukset aloitetaan tänään, ja niiden arvioidaan kestävän noin viikon. Tarkempi aikataulu riippuu sääolosuhteista.

Tarkastukset suoritetaan helikopterilla, joka lentää matalalla sähköjohtojen yläpuolella. Helikopterilla valokuvataan ja laserkeilataan johtokadut.

Tarkastuksia tehdään laajalla alueella Iitissä ja Kouvolassa. Helikopterin matala lentäminen voi aiheuttaa lyhytkestoista meluhaittaa. KSS Verkko kehottaa erityisesti eläintiloja huomioimaan tämän.

Tarkastusten tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja turvallisuutta. Valokuvaus ja laserkeilaus auttavat sähköverkkoyhtiötä havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset viat jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

Facebook