Iitinseutu Kesätauko Paraati
Uutiset5.4.2024 15:20

Hämeen poliisille on tullut viime päivinä useita perättömiä koulu-uhkauksia

Vahingonkorvausvelvollisuus perättömästä uhkauksesta on jo alakouluikäisellä lapsella.

Lumimarja Tirronen

Hämeen poliisille on tullut viime päivinä useita ilmoituksia eri kouluihin kohdistuneista uhkauksista. Kaikki uhkaukset ovat osoittautuneet perättömiksi.

Poliisi muistuttaa, että perätön ilmoitus tai uhkaus vaarallisesta tapahtumasta on rikos.

Jos perätön ilmoitus johtaa viranomaistoimenpiteisiin tai se aiheuttaa muita kuluja, syntyneet kustannukset jäävät perättömän ilmoituksen tekijän maksettaviksi iästä riippumatta.

15 vuotta täyttäneiden osalta asia käsitellään rikosprosessissa ja alle 15-vuotiaiden osalta tehdään lastensuojeluilmoitus, mikä voi johtaa lastensuojeluviranomaisten toimenpiteisiin.

Poliisin mukaan vahingonkorvausvelvollisuus on jo alakouluikäisellä lapsella.

Huolta aseiden säilytyksestä

Hämeen poliisille on tullut myös erittäin paljon yhteydenottoja sellaisista asioista, joiden epäillään voivan johtaa uhkaavaan tilanteeseen.

Näitä ilmoituksia on tullut opettajilta, vanhemmilta ja muilta kansalaisilta.

Poliisi kertoo ottavansa myös nämä ilmoitukset vakavasti ja tutkivansa niistä jokaisen.

Esimerkiksi aseiden säilyttämiseen liittyviä ilmoituksia ja huolia on tullut poliisin tietoon runsaasti.

Poliisi muistuttaa aseluvanhaltijoita siitä, että ampuma-aseiden oikeanlainen säilyttäminen on yksi aseturvallisuuden keskeisimmistä seikoista.

Ampuma-aselaki velvoittaa säilyttämään ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita sekä erityisen vaarallisia ammuksia siten, ettei niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole vaaraa.

Alle 18-vuotiaan rinnakkaisluvalla hallussaan pitämien ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden huolellisesta säilyttämisestä vastaa kyseisen ampuma-aseen ja aseen osan pääluvan haltija. 

Facebook