Iitinseutu Kesätauko Paraati
Ihmiset20.3.2023 14:00

Iitinseudun vaalitentti: Atte Savelainen

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tällä viikolla. Iitinseutu laati vaalitentin Hämeen vaalipiirin iittiläisille ehdokkaille.

Hämeen vaalipiirissä on kaksi iittiläistä eduskuntavaaliehdokasta, SDP:n Eemeli Lehtinen ja keskustan Atte Savelainen. Lähetimme samat päätoimittajan laatimat kysymykset molemmille. Atte Savelaisen vastaukset alla.

 

Sote-uudistus on saatu maaliin, pandemiasta selvitty ja työllisyyskin on melko hyvällä tasolla. Mitkä ovat seuraavan vaalikauden tärkeimmät teemat? Nimeä kolme asiaa.

Talous, turvallisuus, huoltovarmuus.

Edustat hallituspuoluetta. Miten arvioisit kohta päättyvää vaalikautta ja Suomen hallituksen onnistumista?

Kriisit ovat vaikuttaneet paljon vaalikauteen, mutta taloudesta on puhuttu liian vähän. Velkaantuminen on yltynyt liian suureksi. 40 miljardia euroa on liikaa, vaikka onkin ollut kriisejä ratkottavana. Vihreässä siirtymässä on nopea tahti välillä jopa liian nopea, kun tarvittavia teknologioita muutoksen saamiseksi ei vielä ole valmiina.

Iitti kuuluu nyt Hämeen vaalipiiriin. Ennen maakunnan vaihtumista Iitti kuului Kaakkois-Suomen vaalipiiriin. Miten arvioit tätä muutosta iittiläisten äänestäjien näkökulmasta? Mikä muuttuu?

Päijät-Häme on vauraampi maakunta ja ehdokkaat ovat erilaisia. Kaikki joutuvat äänestämään uutta, kun ei ole vanhoja tuttuja ehdokkaita paitsi Eemeli Lehtinen.

Suomen valtionvelasta on puhuttu viime kuukausina paljon. Oletko huolissasi valtion velkaantumisesta, ja pitäisikö asialle mielestäsi tehdä jotain?

Olen. Velkaantuminen pitää saada pysäytettyä. Sosiaaliturvaa pitää uudistaa. Tuottaviin asioihin pitää silti investoida.

Suomesta tulee todennäköisesti Naton jäsen, jos Turkki ja Unkari suovat. Millaisena näet Suomen tulevaisuuden Nato-maana? Entä millaisiksi arvioit Suomen ja Venäjän suhteiden muodostuvan tulevaisuudessa?

Suomi on samanlainen Nato-maana kuin nytkin. Nato tuo myös teollisia hankkeita, mikä on hyvä asia. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut aikaisempaa selkeämpi raja. Jossain vaiheessa tilanne Venäjän kanssa rauhoittuu, mutta siihen voi mennä pitkään.

Kuinka vakavana ongelmana pidät ilmastonmuutosta, ja mitä sen hidastamiseksi pitäisi tehdä? Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä asiaa.

Ilmastonmuutos on otettava vakavasti. Koko ajan tulee uusia teknologioita, jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tarvitaan tiedettä, ei ideologiaa. Lapsille ja nuorille ei saa aiheuttaa ilmastoahdistusta, vaan täytyy keskittyä merkityksellisiin tekoihin ja uusien teknologioiden kehittämiseen.

Koronapandemia on hidastanut kaupungistumista, mutta isossa kuvassa kasvukeskukset jatkavat kasvuaan ja maaseutu autioitumistaan. Onko tämä mielestäsi väistämätön asiaintila, joka on vain hyväksyttävä, vai pitäisikö asialle pyrkiä tekemään jotain?

Ei ole väistämätön asiantila. Suomi on pidettävä kokonaan asuttuna, se on turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymys. Meillä on pitkä itäraja.

Koulutuspaikkoja pitää olla ympäri Suomea. Peruspalvelujen pitää toimia kaikkialla. Infrastruktuurin pitää olla kunnossa koko Suomessa.

Vaikutat myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen luottamushenkilöhallinnossa. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että nykyiset terveyspalvelut säilyvät Iitissä?

Erittäin tärkeänä. Peruspalvelut tulee olla helposti saatavilla kuntalaisille.

Sote-henkilöstöstä on huutava pula niin Päijät-Hämeessä kuin valtakunnallisestikin. Miten lähtisit korjaamaan asiaa?

Työnkuvia pitää järkevöittää, ja koulutettujen sote-henkilöiden tulee tehdä koulutustaan vastaavaa työtä. Työ, joka pystytään siirtämään toisen alan ammattilaiselle, on siirrettävä.

Lisäksi koulutuspaikkojen on vastattava tulevaa tarvetta.

Lasten ja nuorten pahoinvointi ja oireilu näkyvät jo rikostilastoissa. Mistä arvelet ilmiön johtuvan, ja mitä asialle pitäisi mielestäsi tehdä?

Arvelen ilmiön johtuvan suurelta osin nuorten ja nuorten perheiden päihdeongelmista sekä maahanmuuttajien kotouttamisen epäonnistumisista.

Ratkaisua voisin lähteä hakemaan esimerkiksi poliisin, sosiaalitoimen ja oppilaitosten riittävien resurssien varmistamisella sekä kehittämällä yhteistyötä edellä mainittujen välillä.

Jos tulisit valituksi eduskuntaan, millä tavalla pitäisit Iitin ja Päijät-Hämeen puolia? Nimeä kolme asiaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen oikeudenmukainen rahoitus. Valtatie 12:n parannushankkeen edistäminen yhdessä muiden maakuntien kanssa. Alueellisten elinkeinohankkeiden edistäminen.

Kuvaile omaa arvomaailmaasi max. viidellä sanalla.

Perhekeskeisyys, rehellisyys, päättäväisyys, ahkeruus, positiivisuus.

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 22. maaliskuuta ja päättyy tiistaina 28. maaliskuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Facebook